Dyscalculie

 

Rekenproblemen is de verzamelterm voor alle kinderen die, om welke reden dan ook, niet goed kunnen rekenen. Van een rekenstoornis (dyscalculie) spreekt men als er vaardigheden van het kind gestoord zijn, en het daardoor hardnekkige rekenproblemen heeft. Dyscalculie is een woord dat minder vaak gebruikt wordt dan dyslexie. Veel mensen hebben wel eens gehoord of gelezen over dyslexie. Kinderen met rekenstoornissen zijn beduidend minder vaardig in rekenen en wiskunde dan je zou verwachten gezien de goede ontwikkeling die ze op andere gebieden doormaken. Ze rekenen doorgaans traag en/of maken daarbij veel fouten. De rekenproblemen zijn erg hardnekkig. Zelfs als er op school en thuis voldoende instructie en oefening geboden wordt, leidt dit vaak niet tot een normale beheersing.