Dyslexie

 

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat/vlot toepassen van het lezen/spellen op woordniveau. De problemen met automatiseren worden vooral manifest bij het aanleren van de klank-tekenkoppeling, directe woordherkenning (technisch lezen) en het onthouden van woordbeelden (spelling).

 

 

Sinds 1 januari 2009 is de diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering (mits wordt voldaan aan de voorwaarden).