Wat ik belangrijk vind

 

De werkwijze en aanpak waar het ene kind baat bij heeft, werkt voor een ander misschien averechts. Het individueel werken met kinderen stelt mij in staat de leerstijl van uw kind te onderzoeken en vervolgens stem ik de didactiek en materialen zo goed mogelijk op zijn/haar behoeften af. 

Sommige kinderen zijn echt vastgelopen in het onderwijsproces, dat kan heel ingrijpend zijn en gepaard gaan met negatieve gevoelens. Negatieve gevoelens hebben grote invloed op het leren, maar komen in klassikale setting niet of in een andere vorm tot uiting. Wanneer uw kind individuele hulp krijgt, durft het vaak wel zijn/haar onderliggende emoties te tonen. Als RT’er kan ik inzicht krijgen in wat uw kind denkt en voelt. Zo ontstaat er een basis voor gesprekken, waardoor ik de problematiek duidelijker in beeld krijg en mijn hulp daarop kan aanpassen. 

 

Ik vind het belangrijk om uw kind te blijven volgen door goed te luisteren naar wat het zegt, te observeren wat het doet en non-verbaal uitstraalt. En soms blijkt dat het nodig is om de werkwijze en aanpak tussentijds aan te passen. 

Het assortiment materialen waar ik mee werk, breidt zich uit en is divers: traditionele school- en remediërende materialen, maar ook gezelschapsspelletjes en door mij zelfgemaakte hulpmiddelen. Uiteraard ontbreekt het werken met de computer niet. Indien nodig, schaf ik materiaal voor uw kind aan. In geval van hele specifieke materialen waar hoge kosten aan zijn verbonden, zal ik dit in overleg met u doen. 

Samenwerking met basisscholen en het bijhouden van vakkennis is van belang voor een goede begeleiding van uw kind. U kunt hierover verder lezen door de 'kopjes' aan de linker bovenzijde van dit tekstblok aan te klikken.