Afstemming met school

 

Ik hecht veel waarde aan een goede samenwerking met de leerkracht(en)/mentor van uw kind. Hij/zij is een grote bron van informatie voor mij. Zo beschikt hij/zij over de nodige toetsgegevens, waardoor ik het kind niet onnodig hoef te toetsen. De toetsuitslagen zeggen op zich niets over de omstandigheden waaronder deze zijn afgenomen. En hoe is de motivatie van uw kind, de werkhouding en concentratie? Hoe zit uw kind sociaal-emotioneel in zijn/haar vel, waar liggen de interesses en krachten van uw kind? Maar ook, hoe is de situatie in de klas en de groepssamenstelling? In sommige gevallen is de relatie tussen ouders en de school verstoord. In het belang van uw kind probeer ik de weg van goede communicatie te bewandelen. Bovengenoemde informatie is van groot belang. Het gaat om dit specifieke kind, op deze school, in deze klas, met deze klasgenootjes en deze leerkracht. Samen met de info van school, de informatie die ik van u als ouder krijg en van uw kind zelf, kan ik een totaal beeld vormen en mijn begeleiding zo goed mogelijk daarop afstemmen.