Kennismakingsgesprek

 

De kennismaking met uw kind (zonder ouders) is informeel van aard en ik vind het belangrijk dat uw zoon of dochter een positief gevoel ervaart. Een fijne samenwerking op basis van vertrouwen in een veilige omgeving is essentieel voor het slagen van de sessies. Kinderen zijn doorgaans heel goed in staat zelf aan te geven waar zij moeite mee hebben en wat hen zou kunnen helpen. We praten over zijn/haar interesses en zaken die uw kind bezighouden, soms doen we een spel of zal ik enkele kleine testjes afnemen.

 

 

Verder onderzoek

Mocht ik na onze intake, het kennismakingsgesprekje en telefonisch en/of e-mailcontact met de leerkracht nog behoefte hebben aan meer informatie, dan zal ik een afspraak maken met de leerkracht van uw kind of zelf wat toetsen bij uw kind afnemen. Soms is een observatie in de groep van uw kind wenselijk.