Tarieven schooljaar 2022-2023

 
Uurtarief € 55,00

Sessie van 60 minuten € 55,00

Sessie van 45 minuten € 45,00

Sessie van 30 minuten € 35,00

De tarieven per sessie zijn inclusief:
- intakegesprek met ouders
- informatie verzamelen en bestuderen
- kennismaking leerling
- handelingsplan
- telefonisch/schriftelijk contact met leerkracht/mentor
- advies uitbrengen
- voorbereiding van sessies en korte verslaglegging
- materialen
- tussentijdse (schriftelijke/mondelinge) evaluatie met ouders
- eindevaluatie
 
Niet inbegrepen zijn: observatie in de klas, extra gesprek op aanvraag van ouders, uitgebreider onderzoek indien geen recente gegevens bekend zijn.

Facturering vindt steeds aan het einde van de maand plaats, schriftelijk te voldoen door overmaking op mijn rekening.
U gaat de overeenkomst met mij aan voor een periode zoals in het handelingsplan opgenomen of mondeling afgesproken. 

In principe zijn er in de schoolvakanties geen sessies, mits anders afgesproken. 

Ik behoud me het recht voor de tarieven jaarlijks te herzien.